Quay phim tư liệu doanh nghiệp gói 3-DN0003

8.500.000 

Mô tả

  • Nội dung: Quay phim cuộc họp, quy trình sản xuất, kho xưởng…
  • Máy quay: 02 máy quay
  • Địa điểm quay: do khách hàng cung cấp
  • Thời gian: 1 buổi quay
  • Hình thức nhận sản phẩm: Qua link drive, usb, dvd…

Bạn cần tư vấn


nguyen huynh
18 seconds ago

Hiện tại tôi đang làm việc tại một công ty về thiết bị trường học , tôi dự định triển khai một dự án quay phim về sản phẩm là các thiết bị trường học mới. Tôi muốn được tư vấn cụ thể về các giải pháp cho gói quay phim này.