Gói quay bài giảng basic phức tạp2-DP0019

4.500.000 

Mô tả

  • Quay phim bài giảng theo yêu cầu
  • Sử dung 1 một máy quay phim
  • Máy quay phim: c100 markii hoặc black magic.
  • Có các thiết bị đi kèm máy quay
  • Dựng phim: cơ bản hoặc phức tạp
  • Thời gian nhận sản phẩm: 1-3 tuần (tùy số lượng + yêu cầu)
  • Thời gian địa điểm quay: Tùy thuộc khách hàng (có dao động về chi phí).
  • Hình thức: Quay phim một buổi+dựng phức tạp

Bạn cần tư vấn


Phạm Sơn
49 seconds ago

Mình đang làm ở một công ty về giáo dục,mình dự tính quay phim về một số bài giảng của một số trường và trung tâm đào tạo.mình muốn được tư vấn chi tiết về các gói quay phim bài giảng nay..