Gói quay bài giảng basic phức tạp 1- DP0017

3.500.000 

Mô tả

  • Quay phim bài giảng theo yêu cầu
  • Sử dung 1 một máy quay phim
  • Máy quay phim: c100 markii hoặc black magic.
  • Có các thiết bị đi kèm máy quay
  • Dựng phim: cơ bản hoặc phức tạp
  • Thời gian nhận sản phẩm: 1-3 tuần (tùy số lượng + yêu cầu)
  • Thời gian địa điểm quay: Tùy thuộc khách hàng (có dao động về chi phí).
  • Hình thức: Video bài giảng dưới 5p+dựng phức tạp.
  • Từ phút thứ 6: 500.000/ phút

Bạn cần tư vấn


Trần Thanh
18 seconds ago

Tôi đang nghiên cứu về một chương trình giáo dục hiện nay,tôi dự định quay phim về bài giảng của các thầy cô ở 1 số trường sắp tới.Vậy nên tôi muốn được tư vấn cụ thể về các giói quay phim bài giảng này.