Gói quay bài giảng basic cơ bản1- DP0016

4.000.000 

Mô tả

  • Quay phim bài giảng theo yêu cầu
  • Sử dung 1 một máy quay phim
  • Máy quay phim: c100 markii hoặc black magic.
  • Có các thiết bị đi kèm máy quay
  • Dựng phim: cơ bản hoặc phức tạp
  • Thời gian nhận sản phẩm: 1-3 tuần (tùy số lượng + yêu cầu)
  • Thời gian địa điểm quay: Tùy thuộc khách hàng (có dao động về chi phí).
  • Hình thức: Quay phim một buổi + dựng cơ bản

Bạn cần tư vấn


Nguyễn nam
1 minute 26 seconds ago

Tôi đang là học sinh ở một trung tâm giáo dục thanh niên,tôi dự định quay phim về bài giảng của các thầy cô ở trường tôi sắp tới.Vậy nên tôi muốn được tư vấn cụ thể về các giói quay phim bài giảng này..