Gói quay bài giảng basic cơ bản 2- DP0018

7.500.000 

Mô tả

  • Quay phim bài giảng theo yêu cầu
  • Sử dung 1 một máy quay phim
  • Máy quay phim: c100 markii hoặc black magic.
  • Có các thiết bị đi kèm máy quay
  • Dựng phim: cơ bản hoặc phức tạp
  • Thời gian nhận sản phẩm: 1-3 tuần (tùy số lượng + yêu cầu)
  • Thời gian địa điểm quay: Tùy thuộc khách hàng (có dao động về chi phí).
  • Hình thức: quay phim một ngày+dựng cơ bản

Bạn cần tư vấn


nguyễn vân
21 seconds ago

Hiện tôi đang làm việc tại một công ty giáo dục, tôi dự định quay phim các bài giảng để làm tại liệu giảng dạy ở một số trung tâm giáo duc và trường học. Tôi muốn được tư vấn cụ thể về các giải pháp cho gói quay phim bài giảng này.